Zwrot to nie dochód

Pracodawca nie powinien potrącać podatku od wypłaconego pracownikowi na podstawie wyroku lub ugody sądowej zwrotu kosztów procesu. W myśl art. 1 updof opodatkowane są co do zasady dochody. Zwrot kosztów procesu nie jest dochodem, pracownik nie uzyskuje żadnego przysporzenia majątkowego, bo tylko zwraca mu się poniesiony wydatek. Dlatego opodatkowanie nie wchodzi tu w rachubę (tak też Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto w interpretacji z 5 marca 2007 r., ZF/415-7/06).