Jan Kazimierz pod Beresteczkiem
MWP W WA R S Z AW I E