Ile to kosztuje

Opłata sądowa od wpisu do rejestru przedsiębiorców: 1000 zł (spółki kapitałowe) albo 750 zł (spółki osobowe)

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 500 zł

Taksa notarialna: zależnie od wartości kapitału zakładowego lub wkładów do spółki

Podatek od czynności cywilnoprawnych: zależnie od wartości kapitału zakładowego lub wkładów do spółki