Wybrane inwestycje transportowe w regionie źródło: PKP PLK, GDDKiA, ZPORR dla woj. wielkopolskiego