Lepiej mieć kasę rezerwową

Firma zobowiązana do używania kasy w żadnej sytuacji nie może sprzedawać towarów lub usług z jej pominięciem. Przepisy ustawy o VAT są w tym wypadku bezwzględne: jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu przy zastosowaniu kas, jest on obowiązany użyć rezerwowej kasy fiskalnej. Jeśli jej nie ma (lub z innych powodów jej zastosowanie jest niemożliwe), firma nie może handlować.