Czarodziejskie zwierciadło archeologii Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, s. 154