Sprawy rozpatrywane z udziałem ławników

Z zakresu prawa pracy

 • ¦ o ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy,
 • ¦ o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia,
 • ¦ o przywrócenie do pracy i przywrócenie do niej na poprzednich warunkach,
 • ¦ o łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie za naruszające przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • ¦ o naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane,
 • ¦ o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za stosowanie mobbingu.

Rodzinne

 • ¦ o rozwód,
 • ¦ o separację,
 • ¦ o unieważnienie uznania dziecka,
 • ¦ o przysposobienie i o rozwiązanie przysposobienia,
 • ¦ o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Karne

 • ¦ o zbrodnie,
 • ¦ o przestępstwa zagrożone dożywociem.