Irena Kamińska Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Dostęp do informacji publicznej. Orzecznictwo sądów administracyjnych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, str. 150