Rysuje Mirosław Owczarek
MIROSŁAW OWCZAREK
Jacek Kucharczyk