Wynton Marsalis zaczął swój warszawski koncert z opóźnieniem, ale wynagrodził je dwoma porywającymi bisami
KUBA KAMIŃSKI