Marek Okniński, p.o. zastępcy dyrektora warszawskiego Biura Zamówień Publicznych
ROBERT GARDZIŃSKI