Księgi zasadniczo bez zmian

Samo zawiązanie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej nie spowoduje obowiązku założenia ksiąg rachunkowych. Będzie to konieczne tylko wtedy, gdy przychody wspólników za poprzedni rok podatkowy wyniosły równowartość 800 tys. euro (art. 24a ust. 4 updof i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Na 2007 r. limit ten wynosi 3 mln 186 tys. 800 zł.

Czy limit ten dotyczy przychodów łącznie wszystkich wspólników (przed zawiązaniem spółki), czy każdego z osobna? Wskazówką może być tu odpowiedź Urzędu Skarbowego w Kościanie z 18 października 2006 r. (PD/415-22/PIA/06). Urząd wyjaśnił, że limit dotyczy łącznych przychodów małżonków, a zatem - przekładając to na sytuację w spółce osobowej - odnosi się do łącznych przychodów wspólników z roku poprzedzającego rok zawiązania spółki.

Również wniesienie przedsiębiorstwa prowadzącego księgi rachunkowe do spółki prowadzącej księgi przychodów i rozchodów nie spowoduje automatycznie, że spółka będzie musiała przejść na księgi rachunkowe. Decyduje tu - jak wspomnieliśmy - wielkość przychodów wspólników w roku poprzedzającym rok zawiązania spółki (patrz. pismo Urzędu Skarbowego w Olsztynie z 14 marca 2007 r., US.I/415/123/06).

Inaczej będzie przy założeniu spółki komandytowej; tu obowiązek założenia ksiąg rachunkowych pojawia się niezależnie od wielkości przychodów wspólników. W tym wypadku księgi otwiera się na dzień zmiany formy prawnej (art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości).