LUDWIK SOBOLEWSKI, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
JERZY DUDEK