Zuzanna StrzaƂek, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie)