Młody gwiazdor Teatru Powszechnego w Warszawie

¦ MA 33 LATA, urodził się w Białymstoku. Dziesięć lat temu ukończył studia aktorskie w warszawskiej Akademii Teatralnej i trafił do Teatru Rozmaitości.

¦ ¦ W TEATRZE POWSZECHNYM gdzie pracuje od 2001 r., znakomicie zagrał m.in. w "Kształcie rzeczy" (nagroda Feliks Warszawski) i "Słomkowym kapeluszu" (Nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza). Świetnie przyjęto także jego role w Teatrze Telewizji, szczególnie w "Pamiętniku z Powstania Warszawskiego" Białoszewskiego (aktorska Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry i Nagroda im. Stefana Treugutta) oraz "51 minutach" Villquista (nagroda honorowa Dwóch Teatrów).

¦ ¦ ¦ PUBLICZNOŚĆ KINOWA zna go m.in. z filmu "Chopin. Pragnienie miłości" Jerzego Antczaka, w którym zagrał postać Maurycego, syna George Sand.