Jerzy Kropiwnicki przy pomniku Juliana Tuwima na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi