Daniel Fried zastępca sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich
RAFAŁ GUZ