Jorge Sampaio wysoki przedstawiciel ds. współpracy między cywilizacjami ONZ, b. prezydent Portugalii
MICHAŁ WALCZAK