Kazimierz Marcinkiewicz dyrektor wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
MICHAƁ WALCZAK