Przykład 3

Zakładowa organizacja związkowa jest reprezentatywna i zrzesza 550 pracowników. Ponieważ związek jest duży, to jego zarząd postanowił ustalić chronionych działaczy według kryterium liczebności członków. Z ochrony trwałości stosunku pracy korzystać zatem będą:

  • ¦ 2 osoby - na pierwszych 20 członków,
  • ¦ 3 osoby - po jednej za każdą z trzech rozpoczętych dziesiątek członków przypadających w przedziale od 21 do 50 członków,
  • ¦ 5 osób - po jednej na każde z pięciu rozpoczętych dwudziestek członków przypadających od 51 do 150 członków,
  • ¦ 5 osób - po jednej na każde z pięciu rozpoczętych trzydziestek członków przypadających między 151 a 300 członkami,
  • ¦ 5 osób - po jednej na każde z pięciu rozpoczętych czterdziestek członków przypadających od 301 do 500 członków,
  • ¦ 1 osoba - za 50 członków przypadających od 501 do 550 członków.

Zatem łącznie w tym związku chronionych będzie 21 osób.