Przykład 5

Jeden z członków zarządu zakładowej organizacji związkowej świadczył pracę na umowę-zlecenie. Ta osoba nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, gdyż podstawą jej zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna (tj. zlecenie), a nie stosunek pracy.