Niepełnoprawni, nawet ci dobrze wykształceni, nie są najlepiej opłacani i wielu z nich otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Chociaż od początku przyszłego roku to wynagrodzenie wzrośnie, pracodawcy niepełnosprawnych będą otrzymywali dofinansowanie obliczone na podstawie tegorocznej, niższej o 20 proc., płacy minimalnej. W ten sposób dostaną mniej pieniędzy i obawiam się, że część zrezygnuje z zatrudniania takich pracowników. Przedsiębiorcy znowu zostali zaskoczeni niekorzystnymi zmianami. Cała nadzieja w tym, że nie zechcą zwalniać już tych zatrudnionych. Z pewnością jednak zmiany odstraszą przedsiębiorców od przyjmowania do pracy nowych niepełnosprawnych. A tych pracuje ciągle za mało.