Radek Sikorski "Prochy świętych. Afganistan. Czas wojny". Przeł. Grzegorz Sowula. AMF +, Warszawa 2007
Roger Willemsen "Podróż do Afganistanu". Przeł. Barbara Tarnas. PIW, Warszawa 2007