Przykład 3

Pan Edward sprząta biuro od dwóch lat na zlecenie. W lipcu br. korzysta z pięciu dni zwolnienia lekarskiego. Podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu od początku wykonywania zlecenia. Zarabia 1400 zł miesięcznie. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, jakie dostał za okres od 1 lipca 2006 r. do końca tegorocznego czerwca. Zgodnie z umową-zleceniem wypłata wynagrodzenia następuje 5 dnia następnego miesiąca, np. za czerwiec do 5 lipca. Do podstawy wymiaru wchodzą kwoty:

  • ¦ po 1138,06 zł miesięcznie (1400 zł minus 18,71 proc.) - za okres od 1 lipca ubiegłego roku do końca maja br.,
  • ¦ 1180,06 zł (1400 zł minus 15,71 proc.) - za czerwiec.

Podstawa wynosi zatem 1144,06 zł {[(1138,06 zł x 11 miesięcy) + 1180,06 zł] : 12 miesięcy}.