Przykład 4

Pani Mariola jest od 1 stycznia 2007 r. chałupnikiem. Przebywała na zwolnieniu lekarskim od 2 do 5 lipca. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, jakie otrzymała za okres od 1 stycznia do końca tegorocznego czerwca. Nakładca wypłaca pensje 5 dnia następnego miesiąca, np. za czerwiec 5 lipca. Do podstawy tej przyjęto:

  • ¦ 1316,90 zł (1620 zł minus 18,71 proc.) - za styczeń,
  • ¦ 1219,35 zł (1500 zł minus 18,71 proc.) - za luty,
  • ¦ 1284,38 zł (1580 zł minus 18,71 proc.) - za marzec,
  • ¦ 1349,41zł (1660 zł minus 18,71proc.) - za kwiecień,
  • ¦ 1381,93zł (1700 zł minus 18,71 proc.) - za maj,
  • ¦ 1390,79 zł (1650 zł minus 15,71 proc.) - za czerwiec.

Podstawa wymiaru wynosi zatem 1323,79 zł {(1316,90 zł + 1219,35 zł + 1284,38 zł + 1349,41 zł + 1381,93 zł + 1390,79 zł) : 6 miesięcy}.