Przykład 5

Pan Jan pracuje na zlecenie, układa towary w magazynie. Zarabia 1640 zł. W lipcu uległ wypadkowi przy pracy i uzyskał z tego tytułu zwolnienie lekarskie. Pan Jan nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego, natomiast zleceniodawca opłacał za niego składkę wypadkową. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego stanowi w tej sytuacji przeciętne miesięczne wynagrodzenie, jakie dostał za okres od 1 lipca ubiegłego roku do końca czerwca br. Zleceniodawca wypłaca pobory 7 dnia następnego miesiąca. Do podstawy wymiaru wchodzą kwoty:

  • ¦ po 1373,34 zł (1640 zł minus 16,26 proc.) - za okres od 1 lipca 2006 r. do końca maja br.,
  • ¦ 1422,54 zł (1640 zł minus 13,26 proc.) - za czerwiec.

Podstawa wymiaru zasiłku pana Jana wynosi 1377,44 zł {[(1373,34 zł x 11 miesięcy) + 1422,54 zł] : 12 miesięcy}.