Jan Kazimierz portret nieznanego malarza
A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I " , W I K I P E D I A