Naczynie z zastawy Jana Kazimierza, II. poł. XVII w.
A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I "