W Polsce działa na razie 5 - 6 tys. ekranów POS TV
KUBA KAMIŃSKI