Anna Michalak, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Łodzi)