Co w umowie przedwstępnej

¦ Umowa przedwstępna sprzedaży musi zawierać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy definitywnej.

¦ Musi też być określony termin, w którym zostanie zawarta. Jeśli go w niej nie wskazano, powinna być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez kontrahenta żądającego jej zawarcia. Jeżeli żaden z kontrahentów nie wyznaczy w ciągu roku terminu jej zawarcia, żaden też nie może się tego potem domagać.

¦ W umowie przedwstępnej należy wskazać jej przedmiot oraz cenę, a przynajmniej podstawy do ustalenia ceny. Musi się w niej znaleźć zobowiązanie dotychczasowego właściciela do przeniesienia własności (sprzedaży), a nabywcy do zapłacenia ceny, chyba że wpłacił całą przy zawieraniu umowy.