Najlepsze fundusze inwestycyjne. Zmiana wartości jednostki rozrachunkowej w ciągu ostatniego roku, data wyceny 28.06.2007 r., w proc.
Fund. rynku pieniężnego. Zyski roczne, 28.06.2007 r., w proc.
Aktywa. Stan na 31.05.2007 r., w mln zł