Bumar na czele obronnego holdingu. Wyniki spółki i firmy, które dołączą do grupy