Marynarz francuski uzbrojony w szablę marynarską, tzw. sartines, i pistolet skałkowy
M A R E K S Z Y S Z K O
Angielski kanonier z HMS "Victory" przy dziale okrętowym z zamkiem skałkowym
Merek Szyszko
Marek Szyszko artysta plastyk, znawca stroju i oręża polskiego
Hiszpański okręt liniowy "Santissima Trinidad"
B R I D G E M A N A R T L I B R A R Y, A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I "
Luneta morska prod. bryt. ok. 1800 r.
L E E M A G E / E A S T N E W S , B R I D G E M A N A R T L I B R A R Y, A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I "