PROFESOR JERZY GĄSSOWSKI, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wspołautor mitologii Celtow w naszej serii
PIOTR NOWAK