Przykład 1

Firma zwolniła pana Bartka z powodu likwidacji jego stanowiska. Umowa uległa rozwiązaniu z końcem czerwca bieżącego roku, z upływem trzymiesięcznego wypowiedzenia. Ponieważ pan Bartek przepracował w zakładzie sześć lat, a firma zatrudnia ponad 20 osób, przysługuje mu odprawa za dwa miesiące. Na jego wynagrodzenie składały się:

  • ¦ pensja zasadnicza 1000 zł,
  • ¦ dodatek stażowy 250 zł,
  • ¦ premia uznaniowa od 100 do 500 zł,
  • ¦ w marcu, kwietniu i maju otrzymał wynagrodzenie za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy dobowej - odpowiednio 150, 200 i 250 zł. Odprawę należną panu Bartkowi liczymy następująco.
  • ¦ Składniki w stałej stawce miesięcznej (wynagrodzenie zasadnicze i dodatek służbowy) przyjmujemy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy, czyli z czerwca. 1000 zł + 250 zł = 1250 zł
  • ¦ Zmienne składniki za okres nie dłuższy niż miesiąc (wynagrodzenie za nadgodziny) - w średniej wysokości wypłaconej w marcu, kwietniu i maju. (150 zł + 200 zł + 250 zł) : 3 miesiące = 200 zł
  • ¦ Premię uznaniową pomijamy, bo jako element jednorazowy i nieperiodyczny nie wchodzi do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop, a więc i odpraw.
  • ¦ Dodajemy składniki w stałej stawce i zmienne. 1250 zł + 200 zł = 1450 zł
  • ¦ Średnią arytmetyczną za miesiąc mnożymy przez liczbę miesięcy, za jakie przysługuje odprawa. 1450 zł x 2 miesiące = 2900 zł