Kto bez rekompensaty

Odprawy ekonomicznej nie dostaną pracownicy:

  • ¦ mniejszych zakładów mających poniżej 20 zatrudnionych,
  • ¦ zatrudnieni na podstawie mianowania,
  • ¦ którzy sami złożyli wypowiedzenia,
  • ¦ zaangażowani na umowach terminowych, które uległy rozwiązaniu z upływem czasu, do którego zostały zawarte.