Grzegorz Orłowski, radca prawny w spółce z o.o. Orłowski, Patulski, Walczak