Prof. Artur Mamcarz. Aby trening miał sens, musi trwać co najmniej trzy kwadranse
JAKUB OSTAŁOWSKI
Podczas fizycznej aktywności w mózgu wydzielają się endorfiny, zwane hormonami szczęścia
JERZY DUDEK