prof. Mieczysław Kabaj, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych