Ranking podstawówek*
NAJLEPSZE

Społeczna nr 9 STO, ul. Wiolinowa > 38
Społeczna nr 16 STO, al. Solidarności > 37
Sióstr Niepokalanek, ul. Zaruby > 37
Prywatna nr 92, ul. Patriotów > 37
Prywatna Żeńska nr 78, ul. Piękna > 37
Prywatna nr 98 Didasko, ul. Terespolska > 36
Społeczna nr 2 STO, ul. Dziatwy > 36
im. św. Franciszka, ul. Terespolska > 36
Zakonu Pijarów, ul. Gwintowa > 36
Niepubliczna nr 47, ul. Z. Balo > 36
Muzyczna, ul. Krasińskiego > 36
Muzyczna, ul. Miodowa > 36
Prywatna nr 41, ul. Świętojerska > 36
nr 20 Fundacji Szkolnej, ul. Obrzeżna > 36
nr 3 Przymierza Rodzin, ul. Nocznickiego > 36

NAJSŁABSZE

Integracyjna nr 73, ul. Białostocka > 22
nr 3, ul. Gościniec > 23
nr 98, ul. Grottgera > 25
Wspierania Rozwoju, ul. Toruńska > 25
nr 40, ul. Hoża > 26
Sportowa nr 272, ul. Piaseczyńska > 26
Niepubliczna św. St. Kostki, ul. Kolegiacka > 27
nr 48, ul. Sempołowskiej > 27
nr 63, ul. Płocka > 27

*w punktach