Urzędy skarbowe o sprzedaży podlegającej obowiązkowej rejestracji
Rejestracja okolicznościowych filmów bez kasy

¦ Podatnik zajmuje się rejestracją kamerą uroczystości rodzinnych, takich jak śluby czy wesela. Jest ona sklasyfikowana według kodu PKD 92.11.Z (produkcja filmów i nagrań wideo). Efekty swojej pracy przekazuje na kasetach wideo i płytach DVD. Czy to oznacza, że musi zainwestować w kasę fiskalną, mimo że jego obroty nie przekraczają 40 tys. zł?

Nie. Urząd skarbowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że w takiej sytuacji płyty i kasety są jedynie nośnikiem, na którym dostarczane są efekty wykonywanej usługi. Nie jest więc dostawcą nagranych kaset i płyt, których dotyczy § 4 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych.

Interpretacja Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim z 29 listopada 2006 r. (nr 1414/PP/PO/443-34/06/MS)

Decyduje faktycznie prowadzona działalność, a nie wpis w ewidencji

¦ Podatnik prowadzi jednoosobową firmę świadczącą usługi i sprzedającą towary klientom detalicznym. Uzyskiwane obroty nie obligują go do zainstalowania kasy rejestrującej. Według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedmiotem działalności jego firmy jest m.in. sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego. Firma w praktyce się jednak tym nie zajmuje. Czy musi instalować kasę?

Nie. Urząd potwierdził pogląd podatnika, że wpis w ewidencji działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego nie ma wpływu na obowiązek instalacji kasy rejestrującej. Decyduje bowiem to, jakich czynności podatnik dokonuje. Dlatego nie znajdzie tu zastosowania § 4 rozporządzenia nakazujący zainstalowanie kasy podatnikom dokonującym dostawy: sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32).

Interpretacja Urzędu Skarbowego w Wieluniu z 17 października 2006 r. (nr III-443/21/06)

Naprawa sprzętu RTV nie jest dostawą części

¦ Czy podatnik świadczący usługi naprawy sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz usługi elektroniczne, którego przychody od klientów detalicznych nie przekroczyły w roku ubiegłym i bieżącym kwoty 40 tys. zł, musi zainstalować kasę fiskalną?

Nie. Urząd zgodził się, że podatnik nie wykonuje dostawy sprzętu RTV ani innych czynności obligujących do posiadania kasy. Świadczone przez niego usługi nie są bowiem wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych.

Interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z 12 września 2006 r. (nr DV/443-79/06)

Płyty gramofonowe bez kasy

¦ Podatnik zajmuje się sprzedażą detaliczną płyt winylowych. Towar wysyła do odbiorcy za pośrednictwem poczty. Nie ma kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty. Czy w takiej sytuacji ciąży na nim bezwzględny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży płyt winylowych w kasie fiskalnej?

Nie. W § 4 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych nie są wymienione płyty winylowe. Jest tam mowa jedynie o dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

Interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 21 czerwca 2006 r. (nr III-2/443-27.1/30737/06/PJ)