W wielokulturowych światach dochodzi do wymiany doświadczeń, ale także do zamknięcia, do izolacji
DAREK GOLIK