Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent Warszawy
ROBERT GARDZIŃSKI
Z pomocą streetworkerów dzieci uczą się odpowiedzialności, podejmowania decyzji i zaufania do ludzi
RAFAŁ GUZ