Ważna data zakupu

Limit wartości w wysokości 15 tys. zł odnosi się do środków trwałych kupionych po 31 maja 2005 r. Odliczenie VAT naliczonego od środków trwałych kupionych wcześniej (ale po 30 kwietnia 2004 r.) podlega korekcie w okresie pięcioletnim bez względu na ich wartość początkową. Tak wynika z art. 6 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. nowelizującej ustawę o VAT. Z kolei VAT odliczony od środków trwałych zakupionych przed wejściem w życie nowej ustawy o VAT z 2004 r. w ogóle nie podlega korekcie na zasadach w niej określonych.