Mirosław Nagielski historyk, redaktor "Mówią Wieki"
Mapa Europy z Wielkiego Atlasu Johana Blaeu
Z A M E K K R Ó L E W S K I W WA R S Z AW I E , A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I "
Portret Konstancji Habsburżanki z I poł. XVII w.
Z A M E K K R Ó L E W S K I W WA R S Z AW I E , A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I "
Panorama Wiednia z atlasu Civitates orbis terrarum Georga Brauna i Franza Hogenberga
A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I "