Z uznaniem Polski jako bytu politycznego mieli kłopoty także ci Niemcy, którzy nie identyfikowali się z nazizmem i potępiali jego zbrodnie. Widać to na przykładzie oficerów, którzy spiskowali przeciw Hitlerowi
Janusz Kapusta