Pod względem PKB na mieszkańca Pomorskie lokuje się w środku stawki województw. źródło: GUS
Największe pomorskie przedsiębiorstwa są na tle kraju bardziej zaawansowane technologicznie. Ich udział w przychodach ogółem jest ponad trzykrotnie wyższy niż średnio w Polsce źródło: IBnGR na podstawie listy 2000 "Rzeczpospolitej"
Wskaźnik koniunktury gospodarczej Oceny koniunktury w Pomorskiem były zdecydowanie lepsze niż średnio w kraju. Podobnie będzie również w najbliższej przyszłości źródło: IBNGR