Pozostałości kwatery Himmlera są turystyczną atrakcją gminy
JAKUB DOBRZYŃSKI